Category Archives: Sống Đạo & Suy Niệm

By | Sống Đạo & Suy Niệm | No Comments

Chúa Nhật 34 Quanh Năm Năm C Lễ Chúa Kitô Vua Phúc Âm: Lc 23, 35-43 “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các thủ lãnh…

Read More