Cơ Cấu Cộng Đồng

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG

Chủ tịch:Nguyễn Khánh Hải Haurumsvej số 33-st-tv 8381 tilst 26292590 khanh_hai@hotmail.com
Phó nội vụ:Nguyễn Chí Dũng Bankagervej 268700  Horsens 42 42 76 60 dzungxuanlai@hotmail.com
Phó ngoại vụ:Lê Xuân Bảng Mellemvej 14 5700 Svendborg 27292344 bang_nhung@hotmail.com
Thư Ký:Đỗ Vinh Hiển Vesterbrogade 28, 4TV1620  København V 44 91 98 92/ 31 10 50 77 vinhien@hotmail.com
Thủ Quỹ: Trần Văn Văn Beringsvej 37
8700 Horsens
42664960/30823247 diemcecilia@gmail.com
Ủy viên dự khuyết 1:Lê Phú Nhật lephunhat@hotmail.com
Ủy viên dự khuyết 2:Vũ Đức Thành 42675576 petnguha@gmail.com
Ban ẩm thực: Lê Phú Nhật Hardeslev 25719744 lephunhat@hotmail.com
Ban Thánh nhạc:Đinh Tân Lịch Odense 26 85 59 05 lichdinh.dk@gmail.com
Ban văn nghệ:Nguyễn Kim Hương Århus  22816953 kimhuongarhus@gmail.com
Ban Phung Vụ

Vũ Đức Thành

 

Esbjerg

 

40274849

 

thanh-chi@hotmail.com

Ban kỹ thuật truyền thông:Nguyễn Hữu Long Århus 29914993 longhuongn@gmail.com

Danh sách các cộng đoàn địa phương

Nguyễn Thị Mai Cộng đoàn Hjøring mai.thi.nguyen@hjoerring.dk
Lê thị Thủy Tiên Cộng đoàn Aalborg  tien00@hotmail.com
Trần thị Hoa Cộng đoàn Silkeborg lochungnguyen14@hotmail.com
Vũ Đình Trung Cộng Đoàn Aarhus 42426154 cafetrungng@gmail.com
Trần Văn Hải Cộng Đoàn Viborg haiau_dk@yahoo.dk
Trần Văn Văn Cộng Đoàn Horsens 30823247 cdhorsens@gmail.com
Hoàng Minh Khánh Cộng Đoàn Vejle 20911477 minhkhanhhoang@yahoo.com
Chị Phượng Cộng Đoàn Kolding tuyphuong59@yahoo.com
Vũ Đức Thành Cộng Đoàn Esbjerg 40274849
Nguyễn Công Luyện Cộng Đoàn Aabenraa 25625054 congluyen@gmail.com
Lê Thị Mai Xuân Hồng Cộng Đoàn Haderlev 50322800 hunghong1@hotmail.com
Trần Độc Lập Cộng đoàn Odense 30224561 laptran.dk@gmail.com
Nguyễn Văn Nhân Cộng Đoàn Svendborg 52689636 manilanaps@yahoo.com.vn
Trần Hoàng Chương Cộng đoàn København chhtran@gmail.com

Danh sách hội đoàn / ca đoàn

Nguyễn Thanh Thúy Nhóm Giáo Lý Aarhus 86 24 89 23 thanh.thuy.nguyen@live.com
Nguyễn Văn Bắc Ca Đoàn Aarhus 2099 9202
Hội Legio Mariæ
Nguyễn Mạnh Hà Hội Văn Hóa Công Giáo 61 26 84 86 Nguyenmanhha41@yahoo.com
Ban Điều Hành Thanh Niên Vietnamesisk Udvalg bdh@thanhnien.dk
Nguyễn Thanh Thùy Linh Thanh niên Aarhus 53 34 31 85 linhvinguyen@hotmail.com
Đỗ Vinh Hiển Hội Cầu Nguyện KBH vinhhien@hotmail.com
Nguyễn Hữu Hoàng Nhóm Giáo Lý KBH huuhoang73@yahoo.dk
Hoàng Đình Thúy Ca Đoàn København thuy61dk@yahoo.dk
Trần Văn Hải Chương Trình Thăng TiếnHôn Nhân Gia Đình haiau_dk@yahoo.dk

Mục đích trang Web:

Trang thông tin điện tử của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch được thành lập để giúp người công giáo Việt Nam tại Đan Mạch duy trì và phát huy đức tin công giáo, đồng thời bắc nhịp cầu thông cảm, thông tin, liên lạc giữa các cộng đoàn địa phương, cũng như bảo tồn văn hóa và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Công Giáo Việt Nam, trong đồng hành với Giáo Hội Đan Mạch, với Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoàn Vũ.

Trách nhiệm chung:

Anh Nguyễn Hữu Long
Anh Nguyễn Phi Khanh
Anh Nguyễn Trọng Lưu

Cộng tác viên hình ảnh và video : Anh Đỗ Xuân Khải – Nguyễn Hữu Hải – Đỗ Thanh Tú