Kategori: Chúc Mừng

THƯ CÁM ƠN

        CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH                                                                                                                                                                                                                                                              Ngày 20-08-22                      THƯ CÁM ƠN   Kính Gởi:  Đức Giám Mục,…