LINH MỤC VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH


 

Linh mục Maria Bảo Tịnh TRẦN VĂN BẢO

Viện phụ Đan Viện Xi Tô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca (2014)

1944 + 2021

Linh mục đầu tiên,  mục vụ cho người Việt Công Giáo tại Đan Mạch năm 1979 – 1985 và thành lập các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam.


 

Linh mục Giuse CHU HUY CHÂU

1938 + 2019

 

_____________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Kim Thăng

Strøbyvej 2

2650 Hvidovre

Đt. 53 83 71 71
Email: petkimthang296@yahoo.com

______________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Trí S.J

ĐÃ MỤC VỤ TẠI CĐCGVN AARHUS (2020 – 2023)

______________________________________________________________________________

Lm. Dominique TRẦN ĐỨC  THÀNH

Vintervej 62, st. tv.,

8210 Århus V 

 

Mobil: 30 70 59 57

tdt1952@gmail.com

 

_____________________________________________

Nguyen, Phuc Hoang Dung (Peter) S.J.

Præst i Aarhus

(født: 12-06-1986 – præsteviet: 03.12.2022)

Ryesgade 28, 3

8000 Aarhus C

Tlf. 87 30 70 43

E-mail: nphucdung@gmail.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Đức Viện Phụ Maria Bảo tịnh TRẦN VĂN BẢO, đan viên XI TÔ THÁNH MẪU TÂM, MỸ CA (VIỆT NAM)

1944 – 2021

Cha là linh mục đầu tiên mục vụ cho người Việt Công Giáo tại đan Mạch.