Sankt Josef Horsens

TÂN BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN HORSENS

Nhiệm kỳ 2024 – 2027

 

Côsimô (Cosmas) NGUYỄN CHÍ DŨNG

Hiêrônimô (Hieronymus) NGUYỄN TẤN HƯNG

Mác-ti-nô ( Martin de Porres) PHAN VĂN THANH

 

( Hình từ trái sang: NGUYỄN TẤN HƯNG, NGUYỄN CHÍ DŨNG, PHAN VĂN THANH )

 

TÂN BAN ĐẠI DIÊN CỘNG ĐOÀN HORSENS 2024-2027

Ngày Chúa nhật 16/6/2024, cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng, linh hướng Cộng đồng, đã đến cử hành thánh lễ tiếng Việt tại nhà thờ Thánh Giuse của Giáo xứ Horsens. Theo như chương trình đã dự định trước, thì sau thánh lễ Cộng đoàn Horsens đã bầu chọn ra Ban đại diện mới cho Cộng đoàn với nhiệm kỳ 3 năm: 6/2024 – 6/2027.

Cách đó hơn 1 tháng, sau các thánh lễ Chúa nhật, phiếu bầu cử (bao gồm phần ứng cử và đề cử) đã được Ban đại diện cũ phát trao cho các thành viên trên 18 tuổi thuộc trong Cộng đoàn. Sau khi cha linh hướng Phêrô và anh Phạm Văn Thể, thành viên của Cộng đoàn, cùng kiểm tra số phiếu đã được gửi lại, thì Cộng đoàn Horsens đã bầu chọn ra Ban đại diện mới gồm các quý vị sau (theo thứ tự của chữ cái):

Côsimô (Cosmas) Nguyễn Chí Dũng: Trưởng BĐD

Hiêrônimô (Hieronymus) Nguyễn Tấn Hưng: Thủ quỹ

Mác-ti-nô ( Martin de Porres) Phan Văn Thanh: Thư ký

Tân ban đại diện hy vọng sẽ tiếp tục đáp ứng những nhu cầu và chu toàn những nhiệm vụ mà thành viên trong Cộng đoàn Horsens trao phó, cũng như các công tác mà Cộng đồng CGVN tại Đan Mạch nhờ cậy.

Trách nhiệm này đã được ban đại diện tiền nhiệm thi hành rất trọn hảo, giúp Cộng đoàn Horsens duy trì các sinh hoạt địa phương cũng như đóng góp tích cực vào sinh hoạt lớn của Cộng đồng. Xin cám ơn rất nhiều đến quý anh chị em cựu ban đại diện (theo thứ tự của chữ cái):

Anh Giuse Hoàng Quốc Anh

Chị Noella Vũ Linh Phương

Chị Maria Phạm Thùy Trinh

Anh Giuse Trần Văn Văn

đã đảm trách 3 nhiệm kỳ cả thảy là 9 năm ( do Covid 19 nên thêm 1 nhiệm kỳ nhiều hơn quy định).

Sau lời chân thành tri ân là lời nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ Cộng đoàn Horsens trong vòng tay yêu thương của Người, xin soi sáng và phù trợ tân ban đại diện để các anh biết vững tâm, hăng say trong công việc phục vụ.