Kategori: Sống Đạo & Suy Niệm

Chúa Nhật 34 Quanh Năm Năm C Lễ Chúa Kitô Vua Phúc Âm: Lc 23, 35-43 “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Tin Mừng Chúa…