Category Archives: Phân Ưu

TIN BUỒN

By | Phân Ưu | No Comments

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Maria Trần Thị Phượng là thân mẫu của anh chị Nguyễn Phi Khanh đã được Chúa đưa về an nghỉ ngàn thu…

Read More

CỘNG ĐỒNG PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

PHÂN ƯU Chúng tôi nhận được tin Ông Rafael Nguyễn Văn Lâm, thân phụ của chị Nguyễn Thị Vóc – hiền thê của anh Đỗ Xuân Khải – đã từ trần tại Aarhus ngày 09.08.2018, hưởng thọ 85 tuổi. Tang…

Read More