Category Archives: Phân Ưu

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

Cộng đồng công giáo Việt nam tại Đan mạch vừa được tin: Cụ Bà Anna Lâm Thị Ca Là thân mẫu của ông bà Lê Xuân Bảng vừa được Chúa gọi về lúc 05g00 ngày 04/01/2022 tại Việt nam, hưởng…

Read More

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

TRANG THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH, XIN THÔNG BÁO VÀ CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN LY. Hay tin cụ bà MARIA NGUYỄN THỊ LONG được Chúa đưa về vào thứ…

Read More

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

Chúng tôi được tin cụ bà: ANNA DƯƠNG THỊ VĨ Được Chúa gọi về thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021 tại cộng đoàn Aarhus. Hưởng thọ 96 tuổi. Trang thông Tin CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI…

Read More

CÁO PHÓ

By | Phân Ưu | No Comments

    Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo:   Cụ bà Maria Hà Thị Dục, là hiền thê của cụ ông Nguyễn Văn Bá, cùng là thân mẫu của anh…

Read More

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo: Cụ Giuse Đỗ Văn Cảnh là Thân phụ anh chị Đỗ Vinh Hiển đã được Chúa gọi về an nghỉ vào ngày 14…

Read More

CĐ PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

PHÂN ƯU Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Antôn Nguyễn Công Trung  sinh ngày 01/09/1931 tại Hà đông, thuộc cộng đoàn Esbjerg, đã được Chúa đưa về an nghỉ vào chúa nhật…

Read More

CÁO PHÓ

By | Phân Ưu | No Comments

  https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/119472020_810920916348468_8277005222057075115_n.pdf/C%C3%81O_PH%C3%93_%C3%94NG_ANTON_NGUY%E1%BB%84N_C%C3%94NG_TRUNG.pdf?_nc_cat=104&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=YncLd0LH04MAX84T63w&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=a7c9ecf779a2d2d209809e02a94dc508&oe=5F614355&dl=1

Read More