Category Archives: Phân Ưu

CÁO PHÓ

By | Phân Ưu | No Comments

    Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo:   Cụ bà Maria Hà Thị Dục, là hiền thê của cụ ông Nguyễn Văn Bá, cùng là thân mẫu của anh…

Read More

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo: Cụ Giuse Đỗ Văn Cảnh là Thân phụ anh chị Đỗ Vinh Hiển đã được Chúa gọi về an nghỉ vào ngày 14…

Read More

CĐ PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

PHÂN ƯU Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Antôn Nguyễn Công Trung  sinh ngày 01/09/1931 tại Hà đông, thuộc cộng đoàn Esbjerg, đã được Chúa đưa về an nghỉ vào chúa nhật…

Read More

CÁO PHÓ

By | Phân Ưu | No Comments

  https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/119472020_810920916348468_8277005222057075115_n.pdf/C%C3%81O_PH%C3%93_%C3%94NG_ANTON_NGUY%E1%BB%84N_C%C3%94NG_TRUNG.pdf?_nc_cat=104&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=YncLd0LH04MAX84T63w&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=a7c9ecf779a2d2d209809e02a94dc508&oe=5F614355&dl=1

Read More

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Ban chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trân trọng kính báo:Ông cố Giuse Nguyễn Hữu Hiền là thành viên trong cộng đoàn Aarhus đã…

Read More

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH CỤ GIUSE VŨ AN DƯỠNG Cụ Giuse Vũ An Dưỡng là thân phụ của anh chị Thành- Chi thuộc cộng đoàn Esbjerg đã được Chúa gọi về an nghỉ tại thành…

Read More

TIN BUỒN

By | Phân Ưu | No Comments

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Maria Trần Thị Phượng là thân mẫu của anh chị Nguyễn Phi Khanh đã được Chúa đưa về an nghỉ ngàn thu…

Read More