Kategori: Phân Ưu

CÁO PHÓ

Bà Maria NGUYỄN THỊ NGƯỢI Sinh ngày 10-05-1938 Từ trần ngày 10-08-2023, lúc 13:20 giờ, Horsens. Thánh lễ an táng cử hành tại nhà thờ Thánh Giuse Horsens. Thứ bảy…

CÁO PHÓ

Ban  Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Xin Trân Trọng Kính Báo: Cụ ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Bá, sinh ngày 10 tháng 8 năm…

CHIA BUỒN

Cộng Đồng Công Giáo tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Được tin cụ bà Martha Phạm Thị Kim Đính sinh ngày 27 tháng 03 năm 1936 tại Quy nhơn…

CHIA BUỒN

Cộng Đồng Cộng Giáo tại Đan Mạch xin trân trọng kính báo:   Cụ Bà: Têrêsa Hồ Thị Trường Sinh ngày 10-08-1938 tại La Nham – Nghệ An.   Đã…