Solemnity of the Sacred Heart of Jesus

THEO SÁCH THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU,
NXB HIỆN TẠI 1969 –  THỦ BẢN LIÊN MINH THÁNH TÂM

 1. Ngày Mồng Một: Gốc Tích Việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu?
 2. Ngày Mồng Hai: Chúa Giêsu Hứa Ban Muôn Ơn Cho Ai Tôn Thờ Trái Tim Chúa.
 3. Ngày Mồng Ba: Mục đích việc tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu
 4. Ngày Mồng Bốn: Vết thương ở Trái Tim Chúa Giêsu có nước và máu chảy ra
 5. Ngày Mồng Năm: Trái Tim Chúa Giêsu có vòng gai cuốn chung quanh
 6. Ngày Mồng Sáu: Trái Tim Chúa Giêsu có Thánh giá ở trên
 7. Ngày Mồng Bảy: Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến yêu
 8. Ngày Mồng Tám: Việc thứ nhất phải làm để tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu là dâng mình cho Trái Tim cực trọng Người
 9. Ngày mồng chín: Việc 2: Đền tạ những tội phạm đến Trái Tim và Thánh Thể
 10. Ngày Mồng Mười: Việc thứ 3: Năng rước lễ
 11. Ngày Mười Một: Việc Thứ 4: Năng Dự Thánh Lễ
 12. Ngày Mười Hai: Việc thứ 5: Năng chầu thánh thể
 13. Ngày Mười Ba: Việc thứ 6: Suy ngắm cuộc tử nạn Chúa
 14. Ngày Mười Bốn: Việc thứ 7: Rước lễ thứ Sáu đầu tháng
 15. Ngày Mười Lăm: Việc thứ 8: Mừng lễ Trái Tim Chúa
 16. Ngày Mười Sáu: Việc thứ 9: Tôn thờ ảnh tượng Trái Tim Chúa Giêsu
 17. Ngày Mười Bảy: Nhân đức nhất để tỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu: Phải ghét tội trên mọi sự
 18. Ngày Mười Tám: Nhân đức thứ 2 để tỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu là bỏ lòng yêu mình, yêu thế gian
 19. Ngày Mười Chín: Nhân đức thứ 3: Yêu thánh giá, vui chịu đau khổ
 20. Ngày Hai Mươi: Nhân đức thứ 4: Lòng Khiêm nhường
 21. Ngày Hai Mươi Mốt: Nhân đức thứ 5: Hiền lành
 22. Ngày Hai Mươi Hai: Nhân đức thứ 6: Vâng lời
 23. Ngày Hai Mươi Ba: Nhân đức thứ 6: Vâng lời
 24. Ngày Hai Mươi Bốn: Trái Tim Chúa Giêsu ước ao cho nhân loại tôn sùng Ðức Mẹ
 25. Ngày Hai Mươi Lăm: Trái Tim Chúa Giêsu mong muốn cho người ta được phần rỗi các linh hồn
 26. Ngày Hai Mươi Sáu: Trái Tim Chúa Giêsu ước ao Cứu linh hồn luyện ngục
 27. Ngày Hai Mươi Bảy: Cái gai thứ 1 đâm Trái Tim Chúa Giêsu: phạm tội trọng
 28. Ngày Hai Mươi Tám: Cái gai thứ 2 đâm Trái Tim Chúa Giêsu: làm hư phép Mình Thánh
 29. Ngày Hai Mươi Chín: Cái gai thứ 3 đâm Trái Tim Chúa Giêsu: lười biếng rước lễ
 30. Ngày Ba Mươi: Phải vững lòng trông cậy Trái Tim Chúa Giêsu
 31. Các Kinh Thờ Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu