Category Archives: Thanh Thiếu Niên

Cambodia 2018

By | Thanh Thiếu Niên | No Comments

Kính gửi:  – Quý Cha – Ban Chấp Hành Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch – Các Ban Đại Diện các Cộng Đoàn. – Cộng Đoàn Dân Chúa tại Đan Mạch Đoàn Thanh Niên Công Giáo Việt Nam tại Đan…

Read More