Category Archives: Chủ Đề Trong Tháng

MÙA CHAY THÁNH

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Với thứ tư lễ tro ngày 17.2 vừa qua, Giáo Hội bắt đầu ”mùa chay thánh” năm 2021. Người Việt Nam chúng ta có lẽ đã rất quen thuộc với việc ”ăn chay”. Nhưng tìm hiểu…

Read More