Category Archives: Uncategorised

LỜI CẦU XIN

By | Uncategorised | No Comments

MAI THỊ HỒ Mẹ ơi! Con lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã Bóng chiều tà sắp sửa lịm trong mây Ở thế gian bao nhiêu nỗi đoạ đày Mang thân phận kiếp con người lưu lạc Mẹ ơi! Hôm…

Read More