Måned: juni 2022

CÁO PHÓ

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính Báo: Anh Phêrô Nguyễn Khắc Hiếu là ủy viên văn nghệ trong cộng đồng đã được Chúa gọi về lúc 0g34 phút…