Trang chính

NGƯỜI DI TẢN BUỒN

Nguyễn Trọng Lưu     Chúng tôi mượn tựa đề bài hát “Người di tản buồn” của nhạc sĩ Nam Lộc làm khởi điểm cho một vài tìm hiểu của chúng tôi về vấn đề di dân, mà chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất lưu tâm – khi Ngài muốn thêm ba lời cầu […]

Read More

KINH CẦU LORETO (Kinh cầu Đức Bà)

Nguyễn Trọng Lưu     Truyền thống ”kinh cầu”   ”Kinh cầu – Litanies” là một từ gốc Hy Lạp để diễn tả một lời cầu nguyện bao gồm một loạt các lời khẩn cầu và các lời đáp lại được xướng luân phiên nhau bởi một ca trưởng và ca đoàn. Một số kinh cầu […]

Read More

CẢM TẠ VÀ TRI ÂN

  Cảm Tạ và Tri Ân                                                      Aarhus ngày 17/04/2023 Kính Gởi:  Quý Cha, Quý đại diện Cộng đồng, Quý đại diện các Cộng đoàn, Hội đoàn, Ca đoàn, cùng toàn thể […]

Read More

CÁO PHÓ

Ban  Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Xin Trân Trọng Kính Báo: Cụ ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Bá, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1920 tại Hà Nội, Bắc phần Việt Nam, đã được Chúa gọi về vào ngày 05 tháng 04 năm 2023 tại Aarhus, hưởng đại thọ […]

Read More

CHIA BUỒN

Cộng Đồng Công Giáo tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Được tin cụ bà Martha Phạm Thị Kim Đính sinh ngày 27 tháng 03 năm 1936 tại Quy nhơn Việt nam, đã an nghỉ trong Chúa ngày 16 tháng 03 năm 2023 tại Odense hưởng thọ 87 tuổi, là thân mẫu của anh trưởng […]

Read More