Trang chính

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2017 - HORSENS

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH Ngày 15-03-2024     THƯ  MỜI             Đại Hội Thường Niên Cho Tất Cả Mọi  Người Trong Cộng Đồng  Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch   Kính Gởi:           – Quý Linh Mục                   […]

Read More

CHÚA GIÊSU ĐI TRONG HOANG ĐỊA

    Đề tài trong tháng lần này, Nhóm Thông Tin đưa THẮC MẮC KINH THÁNH thay cho bài viết như thường lệ. Đây là câu hỏi thắc mắc  về việc CHÚA GIÊSU VÀO HOANG ĐỊA của một giáo dân được chuyển đến linh mục Phêrô NGUYỄN NGỌC TUYẾN giải đáp, hy vọng  người đọc […]

Read More