Trang chính

BÌNH AN TỪ TÂM THIỆN

  Nguyễn Trọng Lưu   Từ cảm nghiệm về chiến tranh …                                                    Được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh tại quê nhà – và sau hiệp định Genève năm 1954, khi còn bé xíu – tôi đã được cha mẹ đưa di cư từ miền bắc vào miền nam tự do. Thế mà […]

Read More

DIỆP LẠC QUY CĂN

  Nguyễn Trọng Lưu     Ý nghĩa tầm nguyên của “Diệp lạc quy căn”  “Diệp lạc quy căn”: diệp: lá; lạc: rụng; quy: quay về; căn: cội, gốc”. Như vậy, theo nghĩa đen, “lá rụng về cội” nói đến quy luật của tự nhiên, những chiếc lá “già”, những chiếc lá đã đi hết […]

Read More

HÃY NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI

Nguyễn Trọng Lưu   Khởi đầu của kinh Mân Côi  Tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi được dùng để chỉ về Đức Mẹ Fatima – là một trong số nhiều tước hiệu người công giáo dành cho Đức Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với 3 em bé chăn cừu làng […]

Read More

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG

  Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang được thành hình như thế nào và do ai chủ xướng đã đi vào hoạt động ra sao, gần hai thập niên trước đó, luôn sát cánh với các cộng đoàn giáo xứ trong sinh hoạt cộng đồng CGVN tại Đan Mạch. Xin được đính kèm lá thư […]

Read More