Måned: oktober 2021

PHÂN ƯU

TRANG THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH, XIN THÔNG BÁO VÀ CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN LY. Hay tin cụ bà…

PHÂN ƯU

Chúng tôi được tin cụ bà: ANNA DƯƠNG THỊ VĨ Được Chúa gọi về thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021 tại cộng đoàn Aarhus. Hưởng thọ 96 tuổi.…