Category Archives: Phân Ưu

CỘNG ĐỒNG PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

PHÂN ƯU Chúng tôi nhận được tin Ông Rafael Nguyễn Văn Lâm, thân phụ của chị Nguyễn Thị Vóc – hiền thê của anh Đỗ Xuân Khải – đã từ trần tại Aarhus ngày 09.08.2018, hưởng thọ 85 tuổi. Tang…

Read More

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH     THÀNH KÍNH PHÂN ƯU   Được tin cụ:  Phêrô Đoàn Văn Thắng.   Sinh ngày 14.04.1927 tại Đồng Xá, Hải Dương, Việt nam đã được Chúa gọi về ngày…

Read More