Kategori: Phân Ưu

PHÂN ƯU

BAN THÔNG TIN XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO CÙNG QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM TRONG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH. CỤ ÔNG ANTÔN ĐỖ VĂN…

PHÂN ƯU

Cộng đồng công giáo Việt nam tại Đan mạch vừa được tin: Cụ Bà Anna Lâm Thị Ca Là thân mẫu của ông bà Lê Xuân Bảng vừa được Chúa…

PHÂN ƯU

TRANG THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH, XIN THÔNG BÁO VÀ CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN LY. Hay tin cụ bà…

PHÂN ƯU

Chúng tôi được tin cụ bà: ANNA DƯƠNG THỊ VĨ Được Chúa gọi về thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021 tại cộng đoàn Aarhus. Hưởng thọ 96 tuổi.…

CÁO PHÓ

    Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo:   Cụ bà Maria Hà Thị Dục, là hiền thê của cụ…

CĐ PHÂN ƯU

PHÂN ƯU Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Antôn Nguyễn Công Trung  sinh ngày 01/09/1931 tại Hà đông, thuộc cộng đoàn Esbjerg,…