Måned: januar 2022

PHÂN ƯU

Cộng đồng công giáo Việt nam tại Đan mạch vừa được tin: Cụ Bà Anna Lâm Thị Ca Là thân mẫu của ông bà Lê Xuân Bảng vừa được Chúa…