Måned: august 2022

THƯ CÁM ƠN

        CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH                                                                                                                                                                                                                                                              Ngày 20-08-22                      THƯ CÁM ƠN   Kính Gởi:  Đức Giám Mục,…

CHIA BUỒN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU   Ban chấp hành cộng đồng cộng đồng công giáo Việt nam tại Đan mạch trân trọng kính báo: Ông Simon Trần Ích Lợi là cựu…