Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính Báo:

Anh Phêrô Nguyễn Khắc Hiếu là ủy viên văn nghệ trong cộng đồng đã được Chúa gọi về lúc 0g34 phút ngày 14/06/2022 sau một thời gian lâm bệnh, hưởng dương 53 tuổi. Cộng đồng chúng ta tiếc thương khi mất đi một thành viên có nhiều tâm huyết đóng góp cho những sinh hoạt trong cộng đồng. Xin mọi người cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện, và nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn anh Phêrô về hưởng hạnh phúc trên nước trời.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào thứ bảy lúc 12g30, ngày 18/06/2022 tại thánh đường công giáo Aarhus

Ban Chấp Hành