Cộng đồng công giáo Việt nam tại Đan mạch vừa được tin:

Cụ Bà Anna Lâm Thị Ca

Là thân mẫu của ông bà Lê Xuân Bảng vừa được Chúa gọi về lúc 05g00 ngày 04/01/2022 tại Việt nam, hưởng thọ 89 tuổi.

Thánh lễ an táng và hỏa táng tại Việt nam. Ban chấp hành cộng đồng xin thành tâm chia sẻ sự mất mát với ông bà Lê Xuân Bảng cùng toàn thể tang quyến.

Nguyên xin Thiên Chúa mau chóng đón nhận linh hồn Cụ bà Anna về hưởng hạnh phúc trên nước trời.

Thành kính phân ưu

 

 

TM/BCHCĐCGVN.DK
Nguyễn Khánh Hải