Måned: marts 2022

PHÂN ƯU

BAN THÔNG TIN XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO CÙNG QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM TRONG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH. CỤ ÔNG ANTÔN ĐỖ VĂN…