Phân ưu
Được tin Bà cố Anna Nguyễn Thị Tuân là thân mẫu cùa cha Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng đã được Chúa gọi về an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài tại Việt nam. Ban chấp hành cộng đồng công giáo Việt nam tại Đan mạch xin được chia sẻ sự mất mất to lớn này với cha cùng toàn thể tang quyến, và xin được cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna. Nguyện xin Thiên Chúa mau chóng đón nhận linh hồn Bà cố Anna về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời.

Thành kính phân ưu
TM/BCHCĐCGVN.DK
Nguyễn Khánh Hải