Måned: marts 2023

CHIA BUỒN

Cộng Đồng Công Giáo tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Được tin cụ bà Martha Phạm Thị Kim Đính sinh ngày 27 tháng 03 năm 1936 tại Quy nhơn…

CHIA BUỒN

Cộng Đồng Cộng Giáo tại Đan Mạch xin trân trọng kính báo:   Cụ Bà: Têrêsa Hồ Thị Trường Sinh ngày 10-08-1938 tại La Nham – Nghệ An.   Đã…