Cộng Đồng Cộng Giáo tại Đan Mạch xin trân trọng kính báo:

 

Cụ Bà: Têrêsa Hồ Thị Trường

Sinh ngày 10-08-1938 tại La Nham – Nghệ An.

 

Đã được Chúa gọi về lúc 14g50 ngày 02 tháng 03 năm 2023, hưởng thọ 85 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại thánh đường Sankt Knuds Kirke – Svendborg vào thứ bảy ngày 11-03-2023, lúc 10g00 .

Ban chấp hành cộng đồng xin thành tâm chia sẻ sự mất mát với anh chị Nguyễn Văn Nhân và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ đầy, Đấng đầy lòng xót thương mau đón nhận linh hồn Cụ Têrêsa về hưởng hạnh phúc trên quê trời.

Thành Kính Phân Ưu
Ban Chấp Hành