Måned: august 2023

CÁO PHÓ

Bà Maria NGUYỄN THỊ NGƯỢI Sinh ngày 10-05-1938 Từ trần ngày 10-08-2023, lúc 13:20 giờ, Horsens. Thánh lễ an táng cử hành tại nhà thờ Thánh Giuse Horsens. Thứ bảy…