Bà Maria NGUYỄN THỊ NGƯỢI

Sinh ngày 10-05-1938

Từ trần ngày 10-08-2023, lúc 13:20 giờ, Horsens.

Thánh lễ an táng cử hành tại nhà thờ Thánh Giuse Horsens.

Thứ bảy ngày 19-08-2023, lúc 11:00 giờ, sau đó sẽ được an táng tại Østre Kirkegård.

 

Chồng Đỗ Thanh Tùng – DK

Trưởng nam Đỗ Thành Trung, vợ và các con, cháu -DK

Trưởng nữ Đỗ Thị Kim Liên, chồng và các con – USA

Thứ nam Đỗ Thành Phương, vợ và các con -DK

Thứ nữ Dỗ Thị Kim Oanh, chồng và các con – DK

Thứ nam Đỗ Thanh Tú, vợ và các con – DK

Thứ nữ Đỗ Thị Kim Chi, chồng và con – DK

Thứ nữ Đỗ Thị Kim Vân – DK

Thứ nữ Đỗ Thị Ngọc Ánh, chồng và các con – DK

Út nữ Đỗ Thị Thiên Thu, chồng và con – DK

Út nam Đỗ Thanh Quốc, vợ và con – DK

Gia đình tang quyến kính báo.

Xin miễn phúng điếu.