Måned: april 2023

CÁO PHÓ

Ban  Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Xin Trân Trọng Kính Báo: Cụ ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Bá, sinh ngày 10 tháng 8 năm…