Image result for priest pio

Cha Thánh Piô
(1887-1968)
Phong Thánh : 16-02-2002
Lễ kính : 23-09

Cha Piô là một nhân vật ngoại thường, điều này đã được tất cả những ai từng tiếp xúc với ngài xác nhận : những người thuộc Công-giáo, Tin-lành, Vô thần, dân quê chất phác, hay giới có học; Ngài biết cách nói chuyện với hết mọi người để có thể chạm tới tận đáy sâu tâm hồn họ. Trong cuộc sống của ngài đã xảy ra biết bao nhiêu điều siêu nhiên như được in 5 dấu Thánh Chúa, thị kiến, cùng hiện diện 2 nơi, tiên tri, và chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, chính sự thánh thiện của ngài đã đánh động dân chúng hơn cả. Rất nhiều người đã tuyên chứng rằng họ đã gặp được Đức Kitô qua ngài.
Ngay cả khi sau khi chết, Cha Pio cũng vẫn tiếp tục săn sóc đến các ”con cái” của ngài. San Giovanni Rotondo đã trở nên một trong những địa điểm hành hương đông người tới nhất trên thế giới; Nhưng không phải chỉ có ở nơi đây mới được nghe thấy những phép lạ nhờ cầu xin cùng Thánh nhân. Có thể nói cả thế giới này là địa bàn hoạt động của ngài, và vô số người đã cảm nhận được sức năng của lời chuyển cầu của vị Thánh.
Lời Cha Thánh Piô :
* Về Cầu nguyện : ”Cầu nguyện là vũ khí lợi hại nhất mà chúng ta có; đó là chìa khóa mở cửa Trái tim Chúa. Bạn không thể chỉ nói chuyện với Chúa Giêsu bằng môi miệng, nhưng cũng phải bằng trái tim nữa; Thật ra có nhiều khi bạn chỉ có thể nói với Người bằng con tim bạn.”
* Về Bác ái : ”việc bác ái chính là thước đo Chúa dùng để phán xét chúng ta hết thày”.
* Về từ bỏ mình : ”đời sống không gì khác hơn là cuộc chiến chống lại cái tôi, và không thể mở ra cho sự thiện mỹ nếu không trả giá bằng sự đau khồ ”.
* Về Khiêm nhường : ” Khiêm nhường là sự thật, sự thật là khiêm nhường ”.
* Về sống với đức Kitô : ” Chúng ta hãy yêu mến, yêu mến và yêu mến, không có gì khác hơn ”.
(trích dịch từ tờ rời của dòng kín Ca-mê-lô -”P.Pio af Pietrelcina” Sankt Josefs Karmel, Hillerød )

Bài hát biên dưới:

cha Thánh Pio

Nhạc: