Ban Chấp Hành Cộng Đồng  Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch xin trân trọng kính báo:

Cụ Giuse Đinh Minh Lý là thân phụ của anh Đinh Tân Lịch trực thuộc cộng đoàn Odense đã được Chúa đưa về an nghỉ ngàn thu bên Ngài vào ngày 19/05/2024, hưởng thọ 87tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào thứ bảy ngày 25/05/2024 tại thánh đường  giáo xứ Odense. Xin quý ông bà anh chị em trong cộng đồng cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giuse.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin thành tâm chia sẻ nỗi niềm mất mát với anh chị Đinh Tân Lịch cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ sớm đón nhận linh hồn cụ Giuse về hưởng hạnh phúc bên nhan thánh Ngài.

Thành kính phân ưu

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG CGVN.DK