TRẠI HÈ THANH NIÊN.

Là một sinh hoạt vui chơi lành mạnh, mang tính tôn giáo và dấn thân phục vụ. Ban Thanh Thiếu Niên CGVN tại Đan Mạch đã liên tục tổ chức hằng năm nhắm vào các lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên và đặc biệt trại hè THANH NIÊN, luôn kết hợp với sinh hoạt cộng đồng trong những năm gần đây nơi Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo VN.

Trong chiều hướng đó, rất mong quý phụ huynh tham dự hoặc không tham dự được ngày Đại Lễ CTTĐVN tại Ømborgen khuyên khích và tạo điều kiện giúp các em đến tham gia cuối tuần.