TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

LINH MỤC GIUSE CHU HUY CHÂU

NGUYÊN LINH MỤC TUYÊN ÚY CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH Sinh ngày 07 tháng mười một 1938

Thụ phong Linh Mục 28 tháng tư 1968

Linh Mục Tuyên Úy Cộng Đồng từ năm 1980

Đã hoàn tất cuộc Lữ Hành Đức Tin và Sứ Mệnh Mục Vụ nơi trần thế. Được Chúa gọi về lúc 5giờ20 thứ hai, ngày 05 tháng tám, 2019 tại bệnh viện Bispebjerg – København – Đan Mạch.

XIN CHÚA THƯƠNG ĐÓN NHẬN LINH HỒN LINH MỤC GIUSE

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch ngàn đời ghi ơn Linh Mục Giuse Chu Huy Châu.

Cáo phó được đăng trên báo kristeligt dagblad.

Joseph Chau Chu Huy