Måned: november 2019

TIN BUỒN

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Maria Trần Thị Phượng là thân mẫu của anh chị Nguyễn Phi…