Image result for noah ark

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Phúc Âm: Mt 24, 37-44

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

“Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Matt 24,37-44

På den tid sagde Jesus til sine disciple:

“Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.”

CHÚA NHẬT 01 MÙA VỌNG A

Hãy tỉnh thức

Hôm nay 01. tháng 12 là ngày Thế Giới Phòng Chống Aids.

Tính từ năm 1981 tới 2007, bệnh AIDS đã giết chết hơn 25 triệu người, và tới năm 2007 ước tính có khoảng 33,2 triệu người trên khắp thế giới bị nhiễm HIV, làm cho HIV/AIDS trở thành một trong các dịch bệnh phá hoại nhất trong lịch sử

Mặc dù có nhiều cảnh báo về căn bệnh này, nhưng nhiều người vẫn làm ngơ.

Lời Chúa hôm nay cũng có hai lời cảnh báo:

– Lời cảnh báo về trận lụt thời ông Noe.

– Lời cảnh báo của Chúa Giêsu về ngày tận thế.

Ngài lưu ý ba điều:

a/ Cũng như chuyện Hồng thuỷ thời Nôe, ngày ấy sẽ đến một cách không ai ngờ: thiên hạ cứ mải mê với những chuyện thế tục “Người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Nôe vào tàu mà người ta cũng không ngờ”.

b/ Trong Ngày ấy, số phận loài người sẽ phân thành hai hạng khác nhau: có người sẽ “được đem đi”, nghĩa là được nhận vào hưởng tương lai hạnh phúc với Chúa, nhưng có người sẽ “bị bỏ lại”, nghĩa là không được hưởng hạnh phúc ấy.

c/ Ðược tiếp nhận hay bị bỏ rơi là do người ta có chuẩn bị sẵn sàng hay không. Vì thế Ðức Giêsu kết luận: “Vậy các con phải sẵn sàng vì không biết giờ nào Chúa các con đến”

Đi ngược với tỉnh thức là sự ngủ mê.

Sự ngủ mê làm cho chúng ta không ý thức được những gì đang xảy ra.

Như thế, trong cuộc sống, ngủ mê là khi chúng ta làm các công việc một cách máy móc, không ý thức.

Ngày nay, chúng ta thường ngủ mê trong công việc làm, trong các trò vui chơi… Chúng ta ngủ mê trong các lo toan của cuộc sống mà không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Mỗi ngày sống, mỗi bước đi của chúng ta đều có sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu chúng ta ngủ mê thì làm sao chúng ta có thể nhận ra Ngài?

Ước gì qua Lời Chúa hôm nay chúng ta biết tỉnh thức:

– Tỉnh thức trong sự hiệp thông với Chúa.

– Tỉnh thức trong sự hiệp thông với anh chị em, với mọi người.

– Và tỉnh thức với những cảm nghĩ, những đam mê của chính mình.

Xin Chúa cho chúng ta biết tỉnh thức để chúng ta gặp được Ngài:

Chúng ta gặp Ngài trong ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Và gặp Ngài trong ngày sau hết của cuộc đời chúng ta.

Amen”.

 

1.SØNDAG I ADVENT A

Vær vågen

I dag den første december er det World AIDS Day, Verdens aids dag.

Fra 1981 til 2007 dræbte AIDS mere end 25 millioner mennesker, og indtil 2007 var der anslået 33 millioner mennesker over hele verden, som var smittet med hiv, hvilket gør hiv / aids til en af de mest destruktive epidemier i historien.

Trods mange advarsler om sygdommen ignorerer mange mennesker den stadig.

I Guds Ord i dag er der to advarsler:

– Advarslen om Noa og syndfloden.

– Jesu advarsel om apokalypsen.

Jesus bemærker tre ting:

a / Ligesom i historien om Noa og syndfloden, vil denne dag komme uventet: “For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget.”

b / I disse dage, vil menneskenes skæbne falde i to forskellige kategorier: ¨den ene tages med”, det betyder, at fremtiden bliver at nyde lykken med Gud, men ¨den anden lades tilbage”, hvilket betyder, ikke at være lykkelig.

c / Om vi bliver modtaget eller forladt, afhænger af, om vi er vågne eller sover. Så Jesus konkluderer: ”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer”

Modsætningen til at vågne op er at sove.

Den sovende ved ikke, hvad der sker.

Således er det i livet, at sove er, når vi gør jobbet mekanisk, og ikke bevidst.

I dag sover vi normalt på arbejdet, og under mange andre aktiviteter… Vi falder hurtigt i søvn i livet, og mærker således ikke Guds nærvær.

Hver dag i livet, ved hvert skridt, vi gør, har vi Guds nærvær. Hvis vi falder hurtigt i søvn, hvordan kan vi så genkende ham?

Jeg ønsker i dag gennem Guds Ord at vække os:

– Vågn op i fællesskab med Gud

– Vågn op i fællesskab med alle mennesker.

– Og vågn op med tanke på andre mennesker.

Må Gud vække os, så vi kan møde ham:

Vi skal møde ham i den kommende jul. Og vi skal finde ham på den sidste dag i vores liv.

Amen”.