Related image

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C

Nhà Truyền giáo

Nói đến truyền giáo, nhiều người trong chúng ta nghĩ đó là công việc của các linh mục, các nữ tu hay các nhà truyền giáo.

Nhưng việc truyền giáo không chỉ dành cho các linh mục và nữ tu. việc truyền giáo là một nhiệm vụ cho tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội. Vậy để có kết quả tốt về việc truyền giáo, chúng ta cần có những bài học này:

01: Truyền giáo là một công việc đòi hỏi vất vả. Phải lao động đêm ngày. Như các Tông đồ đã chài lưới suốt đêm  trong vất vả cực nhọc. Người muốn truyền giáo cũng phải noi gương các tông đồ, làm việc không nghỉ, phải phấn đấu không ngừng, và phải chấp nhận tất cả những mỏi mệt, những thử thách.

02: Truyền giáo là một công việc đòi hỏi kiên trì. Vì việc truyền giáo có nhiều thất bại hơn thành công, có nhiều mệt nhọc hơn vui thích, nên việc truyền giáo đòi hỏi rất nhiều kiên trì. Kiên trì khi đã gặp thất bại. Kiên trì khi đã chán nản, mệt mỏi rã rời. Kiên trì khi gặp những trắc trở.

03: Truyền giáo là một công việc đòi hỏi thanh luyện bản thân: Truyền giáo là công việc thánh thiện nên người truyền giáo phải thánh thiện. Sự thánh thiện khởi đi từ nhận thức thân phận yếu hèn tội lỗi. Và từ đó nảy sinh nhu cầu được thanh luyện. Như Phêrô cảm thấy mình tội lỗi. Như Isaia cảm thấy môi miệng mình ô uế. Sau khi được thanh luyện các ngài đã trở thành những nhà truyền giáo gương mẫu. Thánh hoá bản thân là một điều kiện quan trọng để truyền giáo thành công.

04: Truyền giáo là một công việc đòi hỏi lắng nghe Lời Chúa: Các tông đồ là những ngư phủ chuyên nghiệp. Các ngài biết rõ biển hồ Galilê. Thế mà, các ngài đánh cá suốt đêm chẳng được con nào. Việc các tông đồ vâng lời Chúa thả lưới bên phải mạn thuyền cho ta thấy một thái độ khiêm nhường lắng nghe. Dù Chúa Giêsu không phải là ngư phủ chính gốc, nhưng các ngài vẫn vâng lời Chúa. Chính nhờ thế, các ngài đã thành công.

Trong việc việc truyền giáo chúng ta phải noi gương các tông đồ biết lắng nghe Lời Chúa. Khi chúng ta làm theo Lời Chúa thì chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một nghị lực mạnh mẽ để sẵn sàng chấp nhận những vất vả khổ cực trong việc truyền giáo.

Lạy Chúa Giêsu, xin kêu gọi chúng con lên đường truyền giáo. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện chúng con để xứng đáng làm việc truyền giáo. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết cách làm việc truyền giáo. Amen.

  1. Almindelige søndag C

Missionær

Hvad angår missionsarbejde tror mange af os, det er en opgave for præster, nonner og missionærer.

Men missionsarbejde er ikke kun for præster eller nonner. Missionsarbejde er en opgave for alle os, der har modtaget dåben. Så for at få gode resultater af missionen, er vi nødt til at gøre følgende:

For det første: Evangelisering er et job, der kræver hårdt arbejde, at arbejde nat og dag. Som apostlene fiskede hele natten, må missionæren også følge eksemplet fra apostlene, at arbejde nonstop, at stræbe og acceptere al træthed, alle udfordringer.

For det andet: Evangelisering er et job, der kræver tålmodighed. Fordi missionen får flere fiaskoer end succeser, er mere trættende end sjov. Så missionen kræver en masse tålmodighed. Vi skal være tålmodige, når vi ikke får succes. Tålmodige når vi er deprimerede, udmattede. Og tålmodige når vi møder forhindringer.

For det tredje: Evangelisering er et job, der kræver et rent sind: Missionæren skal selv være hellig for at kunne gøre andre hellige. Hellighed starter med, at man erkender, at man er en synder. Og således opstår behovet for renselse. Som Peter følte sig skyldig. Som Esajas følte sine læber urene. Efter renselsen blev de eksemplariske missionærer. Helliggørelse af sig selv er en vigtig forudsætning for missionens succes.

For det fjerde: Evangelisering er et job, der kræver, at man lytter til Ordet: Apostlene var fiskere og kendte Genesaret sø godt. De fiskede hele natten, men fangede ikke noget. Men efter de havde lyttet til Jesus’ ord fangede de mange fisk. De var ydmyge og troede på Jesus, selvom han ikke var fisker. De adlød Gud, og derfor lykkedes det for dem.  

I vores arbejde bør vi følge eksemplet fra apostlene og lytte til Guds ord. Når vi gør det, vil vi få gode resultater.

Må Gud give hver af os en stærk forståelse for og accept af, at mission er hårdt arbejde.

Herre Jesus, kald os til mission. Herre Jesus, vi beder dig om at rense os, så vi er værdige til mission. Herre Jesus, lær os at missionere.

Amen.