All posts by Kim Long

TIN BUỒN

By | Phân Ưu | No Comments

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Maria Trần Thị Phượng là thân mẫu của anh chị Nguyễn Phi Khanh đã được Chúa đưa về an nghỉ ngàn thu…

Read More