Forfatter: Kim Long

CÁO PHÓ

Ban  Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Xin Trân Trọng Kính Báo: Cụ ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Bá, sinh ngày 10 tháng 8 năm…

CHIA BUỒN

Cộng Đồng Công Giáo tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Được tin cụ bà Martha Phạm Thị Kim Đính sinh ngày 27 tháng 03 năm 1936 tại Quy nhơn…