All posts by Kim Long

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo: Cụ Giuse Đỗ Văn Cảnh là Thân phụ anh chị Đỗ Vinh Hiển đã được Chúa gọi về an nghỉ vào ngày 14…

Read More

CĐ PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

PHÂN ƯU Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Antôn Nguyễn Công Trung  sinh ngày 01/09/1931 tại Hà đông, thuộc cộng đoàn Esbjerg, đã được Chúa đưa về an nghỉ vào chúa nhật…

Read More

CÁO PHÓ

By | Phân Ưu | No Comments

  https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/119472020_810920916348468_8277005222057075115_n.pdf/C%C3%81O_PH%C3%93_%C3%94NG_ANTON_NGUY%E1%BB%84N_C%C3%94NG_TRUNG.pdf?_nc_cat=104&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=YncLd0LH04MAX84T63w&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=a7c9ecf779a2d2d209809e02a94dc508&oe=5F614355&dl=1

Read More

IKIGAI (P2)

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Đi tìm “ikigai” trong chính con người mình   Không có phương cách đơn giản nào để tìm kiếm “ikigai” của chính mình, nhưng mỗi người có thể bắt đầu bằng việc đặt ra một vài…

Read More

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Ban chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trân trọng kính báo:Ông cố Giuse Nguyễn Hữu Hiền là thành viên trong cộng đoàn Aarhus đã…

Read More

IKIGAI (phần I)

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   ”Trường sinh bất tử”  ”Trường sinh bất tử” hay ”Cuộc sống vĩnh cửu” là các cụm từ chỉ sự sống tồn tại, đời đời, mãi mãi, vĩnh cửu – nhờ vào các hỗ trợ của y sinh học vào con người. Tiến sĩ…

Read More

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH CỤ GIUSE VŨ AN DƯỠNG Cụ Giuse Vũ An Dưỡng là thân phụ của anh chị Thành- Chi thuộc cộng đoàn Esbjerg đã được Chúa gọi về an nghỉ tại thành…

Read More