All posts by Kim Long

IKIGAI (phần I)

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   ”Trường sinh bất tử”  ”Trường sinh bất tử” hay ”Cuộc sống vĩnh cửu” là các cụm từ chỉ sự sống tồn tại, đời đời, mãi mãi, vĩnh cửu – nhờ vào các hỗ trợ của y sinh học vào con người. Tiến sĩ…

Read More

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH CỤ GIUSE VŨ AN DƯỠNG Cụ Giuse Vũ An Dưỡng là thân phụ của anh chị Thành- Chi thuộc cộng đoàn Esbjerg đã được Chúa gọi về an nghỉ tại thành…

Read More