Forfatter: Kim Long

CHIA BUỒN

Cộng Đồng Cộng Giáo tại Đan Mạch xin trân trọng kính báo:   Cụ Bà: Têrêsa Hồ Thị Trường Sinh ngày 10-08-1938 tại La Nham – Nghệ An.   Đã…