THƯ MỜI

SINH HOẠT GIAO LƯU CA ĐOÀN

Kính gởi:    Quý Cha

                    Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng CGVN

                    Quý ca đoàn.

Kính thưa quý cha, quý BCH/CĐCGVN cùng tất cả anh chị em trong ca đoàn. Trong tinh thần phụng vụ chung để cho tình liên đới giữa các ca đoàn ngày càng gắn bó hơn.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã khuyến khích và ủng hộ cho chúng ta tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu Ca Đoàn và ngày 08 thánh 06 năm 2024 tại:

SKOVBOVÆNGET 2

5320 ODENSE M

Kính quý cha, quý BCH/CĐ, quý anh chị em thu xếp thời gian đến tham gia buổi sinh hoạt chia sẻ và đóng góp ý kiến cho việc phụng vụ chung được tốt đẹp.

Chương trình sinh hoạt

09:00 g —- 10:00 g     Gặp nhau ăn sáng

10:00 g —– 12:00 g     Lời chia sẻ của quý cha

12:00 g —– 13:00 g     Cơm trưa.

13:00 g —– 15:00 g     Hội ý về tương lại phụng vụ

15:00 g —– 15: 45 g     Sinh Hoạt Tự Do

15:45 g —– 16:45 g     Tập hát cho Thánh Lễ.

17:00 g —– 18:00 g     THÁNH LỄ

18:00 g —– 19:00 g     Cơm chiều

19:00 g —– 22:00 g     Kết thúc.

XIN QUÝ ANH CHỊ EM CHO BIẾT SỐ NGƯỜI THAM GIA TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2024

 

Chào thân ái

Tm. NHÓM TỔ CHỨC

Đinh Tân Lịch