CHƯƠNG TRÌNH NGHI LỄ AN TÁNG

LINH MỤC GIUSE CHU HUY CHÂU

1938 – 2019

CHƯƠNG TRÌNH 1: THÁNH LỄ TIỄN CHÂN

Thánh Lễ 1, vào lúc 18giờ 00 ngày 7 tháng tám, 2019 tại Nhà Thờ Thánh Nikolaj – Hvidovre
Thánh Lễ 2, vào lúc 18giờ00 ngày 8 tháng tám, 2019 tại Nhà Thờ Thánh Nikolaj – Hvidovre

CHƯƠNG TRÌNH 2: KÍNH VIẾNG VÀ TRI ÂN

13 giờ00 ngày 10 tháng tám 2019 – LINH CỮU ĐẾN ØMBORG
o Đức Giám Mục sẽ Chủ Tế Nghi Thức Đón Nhận – Linh cữu quàng trước khán đài.
o Đôi giòng tiểu sử Linh Mục Giuse Chu Huy Châu
o Kinh nguyện cầu Cho Linh Hồn Linh Mục Giuse.
14 giờ00 ngày 10 tháng tám 2019 – Linh Cữu Chuyển vào nhà nguyện.
o Ban chấp hành cộng đồng đã chuẩn bị bông, mỗi người trân trọng lấy 1 bông hồng
đặt chung quanh Linh Cữu.
 14 giờ 45 Cha Linh Hướng Cộng Đồng nguyện lời kết thúc – Linh Cữu sẽ về lại København.

CHƯƠNG TRÌNH 3: THÁNH LỄ AN TÁNG
THỨ BA, NGÀY 13 THÁNG TÁM, 2019
SKT. PAULS KIRKE – FRØGÅRD ALLÉ 10 – 2630 TÅSTRUP
 13giờ00 – Nghi thức đón nhận
 Đức Giám Mục làm nghi thức tiếp nhận Linh Cữu.
 6 người đại diện Cộng Đồng, Cộng Đoàn Sjælland… di quan từ xe tang vào
nhà thờ. Ca đoàn hát ca nhập lễ.
 13giờ10 – Khai Mạc Thánh Lễ
 Chủ tế và giảng Lễ: Đức Giám Mục Giáo Phận København – Czeslav Kozon.
 Cộng Đoàn Sjælland phụ trách phụng vụ và thánh ca.
 14giờ30 – Chia sẻ tưởng niệm
 Điếu văn.
 Những bài tri ân của Ban Chấp Hành Cộng Đồng, cộng đoàn, hội đoàn.
 Lời cảm tạ của gia đình.
 15giờ30 – Nghi thức Phó Dâng và Từ Biệt
 Sau nghi thức từ biệt, 6 Linh Mục / Tu Sĩ di quan ra khỏi nhà thờ.
 Bông hoa, nếu có, sẽ do Cộng Đoàn Sjælland phụ trách di chuyển. Đức Giám
Mục nhắn nhủ nên hạn chế thực hiện các vòng hoa, nên để dành chi phí này
vào những việc bác ái.
16giờ00 – Linh Cữu đến nghĩa trang – Nghi Thức Hạ Huyệt
 Đại diện các cộng đoàn, hội đoàn phụ trách di quan ra huyệt mộ và hạ quan.
 Đức Giám Mục chủ tế Nghi Thức Hạ Huyệt.
 Từng người sẽ bỏ đất và hoa hồng xuống huyệt mộ và bái chào.
 Hoa hồng sẽ do Cộng Đoàn Sjælland phụ trách.
 17giờ00 – Kết thúc
 Bánh trái lót dạ sẽ do nhà hàng Sài Gòn đảm trách và sẽ được tiếp phía hông trái nhà nguyện.
 Dọn dẹp sẽ do Cộng Đoàn Sjælland đảm trách.