CẢM   TẠ

Gia đình chúng con chân thành cảm tạ và tri ân:

 • Lm Chánh xứ Viborg Petrini Bernardo
 • Lm Giuse Nguyễn Minh Quang
 • Lm Dominique Trần Đức Thành
 • Lm Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế, S.J.
 • Lm Phêrô Nguyễn Kim Thăng
 • Lm sáng lập CT/TTHNGĐ Phêrô Chu Quang Minh S.J.
 • Lm cựu linh nguyền CT/TTHNGĐ Đan Mạch Giuse Chu Huy Châu
 • Lm linh nguyền CT/TTHNGĐ Đan Mạch Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến,
 • Chương trình TTHNGĐ Hải ngoại và Việt Nam
 • Chương trình TTHNGĐ Đan Mạch
 • Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Viborg
 • BCH Cộng đồng Công giáo Việt Nam Đan Mạch
 • Quý Ông Bà, Anh Chị và bạn hữu thuộc tầu Pepsun
 • Cùng toàn thể quý bạn bè thân hữu xa gần

 

Đã thăm viếng ủi an, phân ưu bằng điện thoại, email, xin lễ, dâng lễ cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng tiễn đưa Cha, Ông của chúng con là Cụ Cố Luca Trần Văn Toan từ trần ngày 6.9.2016, hưởng thọ 80 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Trong lúc Tang gia bối rối chúng con không thể tránh khỏi những sơ xuất. Kính xin quý Cha và quý vị niệm tình tha thứ.

 

 

Tang gia đồng bái tạ

Trần Văn Hải

 

hoa