bang

Jesus_Cross

Thành Kính Phân Ưu

 

Nguyễn Văn Nhẹ

Nhũ danh Huỳnh Thị Trầm

 

Thân mẫu anh chị Nguyễn Văn Bình, phó ngoại vụ Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Sjælland, đã qua đời sáng ngày 16.09.2016 tại Trà Vinh – Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại quê nhà.

 

Cha Quản nhiệm, Ban ThườngVụ cùng toàn thể Cộng Đoàn Sjælland
xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của Bà
sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.