gia

Phân Ưu

Được tin Ông Cố  LUCA TRẦN VĂN TOAN

( là thân phụ của SN Trần Văn Hải – Lưu – cựu  Phó Nguyền CTTTHNGĐ-DK)

đã được Thiên Chúa yêu thương gọi về.

Ngày 06 tháng 09 năm 2016 tại tư gia – Viborg –  Đan Mạch

Hưởng thọ 80 tuổi

Thánh lễ an táng đã được cử hành vào lúc 13g00, ngày 10/09-2016

tại Thánh Đường Sankt Kjeld

 Sct. Leonisgade 12, 8800 Viborg – Đan Mạch

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình,

 chân thành chia buồn cùng SN Trần Văn Hải – Lưu  và tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ thương ban cho Ông CốLUCA

sớm được vui hưởng phúc Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân  Gia Đình tại Đan Mạch