Thời gian:  8 – 10 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: ØMBORGEN . LINDHOLMVEJ 13  8680 RY

Ngoài những chương trình sinh hoạt TRẠI hằng năm, nhằm tạo mối giây liên kết giữa các em thanh thiếu niên Việt Nam Công Giáo với nhau, qua những sinh hoạt tâm linh và giải trí hữu ích. Và tạo cho các em có ý thức trách nhiệm đóng góp hơn đối với giáo hội Đan Mạch nói chung và cộng đồng CGVN nói riêng.

Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên tổ chức Đại Hội nhằm tìm kiếm phương cách tốt nhất và những người đại diện đứng ra nhận lãnh trách nhiệm điều hành.

Chúng tôi rất mong quý phụ huynh vẫn tiếp tục đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và khuyến khích, giúp đỡ con em chúng ta tham dự ĐẠI HỘI THANH THIẾU NIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM vào thời gian nói trên.

Quý vị có thể xem bích chương về ĐẠI HỘI qua đường link nơi trang nhà Thanh Niên.

http://www.thanhnien.dk/arrangementer/daihoi/