Mùa Phục Sinh này, Thanh Thiếu Niên Công Giáo Việt Nam sẽ tổ  chức hai trại Tĩnh Tâm (15+) và Tâm Linh (8-14) cho các em. 

Con nhờ Ban Chấp Hành CĐ  gửi hai bích chương (plakat) đến  các cộng đoàn và giáo xứ, để các phụ huynh ghi danh các em tham gia trại.

Tĩnh Tâm tổ chức ở København vào ngày 17-19 tháng 3. Thánh lễ sẽ bắt đầu thứ bảy 18/3 vào lúc 17 giờ, và Tâm Linh địa điểm tại  Ømborgen vào ngày 31 tháng 3 đến  2 tháng 4. Thánh lễ  thứ bảy 1/4 vào lúc 16:30 chiều.

 

THU HOÀI

 

 

Kính chuyển đến quý đại diện các cộng đoàn chương trình sinh hoạt trại tâm linh và tĩnh tâm của các em thanh thiếu niên, thiếu nhi. Xin quý vị vui lòng thông báo đến cho các bậc phụ huynh đăng ký cho các em tham dự.

Nay kính

TM/BCH

Nguyễn Khánh Hải