Kính gởi quý phụ huynh.

Trang Thông Tin được đăng tải 2 chương trình TRẠI HÈ dành cho Thanh Niên từ ngày 20 – 23 tháng 07/2019 với chủ đề CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA (GOD’PLAN)

Thiếu Nhi tuổi từ 8 – 12 tại Silkeborg từ ngày 15 đến 18 tháng 07/2019 qua chủ đề MỘT CÁI NHÌN TRONG KINH THÁNH (ET KIG I BIBLEN)

Rất mong quý vị phụ huynh khuyên khích và tạo điều kiện cho các em đến học hỏi, kết thân, vui chơi trong sự hướng dẫn của linh mục và anh chị em Thanh Thiếu Niên Công Giáo VN tại Đan mạch trong tháng hè bổ ích.