CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TÂM LINH THANH THIẾU NIÊN CGCN TẠI ØMBORGEN

Dưới sự hường dẫn của Sư huynh Phong trong cuối tuần Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo VN từ ngày 12 tháng 08 đến 14 tháng 08 năm 2016.

XIN QUÝ CỘNG ĐOÀN, HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ PHỔ BIẾN, KHUYẾN KHÍCH, HỔ TRỢ CÁC EM THAM DỰ BUỔI SINH HOẠT TÂM LINH, DO CỘNG ĐỒNG CGVN TẠI ĐAN MẠCH TỔ CHỨC VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH THANH THIẾU NIÊN PHỐI HỢP.

Vietnamesisk plakat (1)

Chương Trình Sinh Hoạt Tâm Linh Thiếu Niên

 

 Thứ sáu 12/8/16

 

20.00        Họp mặt tại Ømborg

20.15        Cơm tối

20.45        Sinh hoạt làm quen

21.00        Frere Phong: Chúa Jesu, gương mặt của lòng Cha Thương Xót

21.45        Nghỉ giải lao

22.00        Frere Phong: Chúa Jesu, gương mặt của lòng Cha Thương Xót

22.45        Kinh tối

23.00        Sinh hoạt tự do /Bål m snobrød (nhóm lửa)

24.00        Nghỉ đêm

 

Thứ bảy 13/8/16

 

08.00        Báo thức

08.20        Kinh sáng

08.30        Điểm tâm

09.00        Frere Phong: Chúa Jesu, gương mặt của lòng Cha Thương Xót

                 Giải lao

                 sinh hoạt theo đội, thảo luận theo đề tài vv…

11.00        Nghi thức khai mạc Đại Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

12.00        Cơm trưa

                 Tham dự ngày Đại Lễ với Cộng Đồng

                 Opgaver trong Thánh Lễ:           

  1. Lời nguyện
  2. Dâng của lễ
  3. Thu tiền dâng lễ (kollekt-indsamling)

 

18.00        Cơm chiều

18.30 Oplæg  + panel diskussion om: “parforhold/ sex før ægteskab” / “Troen – i et ikke troende land”

19.15        Thảo luận theo đội vv…

20.00        Frere Phong: Chúa Jesu, gương mặt của lòng Cha Thương Xót

21.00        Tập văn nghệ / underholdning

22.00        Quán café và văn nghệ + thùng thư tâm sự (các em có thể đặt câu hỏi với frère Phong, hỏi nhau, hỏi các trưởng về những phân vân, thắc mắc vv…)

                 Kinh tối

24.00        Nghỉ đêm

 

Chúa Nhật 14/8/16

 

08.00        Báo thức

08.30        Điểm tâm

09.00        Frere Phong: Chúa Jesu, gương mặt của lòng Cha Thương Xót –Kết thúc.

10.00        Thánh Lễ Tạ ơn

11.00        Dọn dẹp

12.00        Cơm trưa

12.30        Sinh hoạt chia tay

13.00        Chia tay.