Forfatter: Kim Long

               CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH   Văn thư số: 2015-07 Đan Mạch, ngày 14 tháng chín, 2015   THƯ CÁM ƠN NHÂN  ĐẠI LỄ…

CẢM TẠ

Trong tâm tình cảm mến tri ân, toàn thể tang gia chúng con xin chân thành cảm tạ : · Cha tuyên úy CHU HUY CHÂU · Cha Phê-rô NGUYỄN KIM THĂNG…