Chúa thăm dân Người.

 Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

CHÚA NHẬT 04 MÙA VỌNG C

Sau khi nghe lời truyền tin của thiên thần Gabriel, trước tin vui của Elisabeth, Maria đã vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa để thăm viếng bà. Cuộc thăm viếng này mang lại nhiều hạnh phúc: hạnh phúc cho Elisabeth, hạnh phúc cho Maria, và hạnh phúc cho con trẻ trong lòng bà Elisabeth là Gioan Tẩy Giả.

Sở dĩ mầu nhiệm thăm viếng mang lại các hồng phúc đó là vì Đức Maria đã có Đức Kitô trong lòng mình. Đức Kitô muốn đến thăm gia đình ông Giacaria và cách riêng thăm Gioan Tẩy Giả.

Chúng ta cùng nhau nhìn lại ba người hạnh phúc mà thánh Luca vừa thuật lại:

– Bà Elizabeth vui mừng vì được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm.

– Đức Maria vui mừng vì được Thiên Chúa đoái thương.

– Thánh Gioan Baotixita vui mừng vì nhận được ơn cứu rỗi (được tha tội) từ khi còn trong lòng mẹ.

Tất cả mọi người đều vui mừng trong Phúc Âm ngày hôm nay, mà nguyên nhân của sự vui mừng đó chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa thật, đã mang niềm vui đến cho mọi người nhất là đem ơn thánh hóa đến cho Gioan cũng còn trong lòng mẹ.

Nhưng ở đây, việc Chúa đến thăm gia đình Giacaria cũng là lúc Chúa đến thăm chúng ta, chúng ta cũng nhận được niềm vui vì được gặp Chúa.

+ Cùng với Elisabeth và Gioan ước gì chúng ta cảm thấy được niềm vui Chúa đến thăm chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng gạt bỏ những gì làm chúng ta phiền muộn để có tâm hồn vui tươi, an bình mừng lễ Chúa Giáng sinh.

+ Cùng với Mẹ Maria, chúng ta sẽ đem niềm vui đến cho mọi người.

Chúng ta sẽ cố gắng là niềm vui của tất cả mọi người. Và vì lễ Giáng sinh là lễ để chia sẻ niềm vui, cho nên chúng ta cố gắng chia sẻ thời giờ, sức lực với người khác, nhất là phục vụ người khác. Cố gắng chia sẻ nụ cười với người khác và cố gắng ủi an, nâng đỡ người khác.

Ước gì Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel sẽ đến viếng thăm chúng ta, đem yêu thương và niềm vui đến cho chúng ta.

Xin chúa cũng giúp chúng ta để chúng ta biết đem Chúa đến cho những người chung quanh.

Amen”.

 

 4.SØNDAG I ADVENT C

 Gud besøger sit folk.

 

 

Efter at have lyttet til budskabet fra englen Gabriel, før hun havde hørt nyheden om Elisabeth, skyndte Maria sig til en by i Judæas bjergland for at besøge hende. Dette besøg bragte stor glæde: glæde hos Elisabeth, glæde hos Maria, og glæde hos barnet, Elisabeth bar, Johannes Døberen.

Mysteriet om besøget hos Elisabeth bragte velsignelse, fordi Maria bar Kristus i sit liv. Kristus vil gerne besøge Zakarias’ familie og især Johannes Døberen.

Lad os sammen se på de tre glade mennesker igen, som Lukas har fortalt om:

– Elizabeth jublede, fordi Guds Moder besøgte hende.

– Maria frydede sig over Guds barmhjertighed.

– Johannes Døberen frydede sig over at få frelsen (syndernes forladelse), mens han var i sin moders liv.

Alle i evangeliet glædede sig den dag, men årsagen til glæden var tilstedeværelsen af Jesus.

Jesus er i sandhed Gud, der har bragt glæde til alle, især helliggørelse af Johannes, som var i sin Moders Liv.

Da Herren besøgte Zakarias’ familie, besøgte han også os, og vi modtog også glæden ved at møde Gud.

+ Sammen med Elisabeth og Johannes ønsker vi at føle glæden ved Guds besøg hos os. Vi vil forsøge at fjerne det, der gør os sure, så vi får en glad sjæl og får fred til at fejre Jesu fødsel.

+ Sammen med Maria, vil vi bringe glæde til alle.

Vi vil forsøge at glæde alle. Og fordi Julen er en fest, hvor vi skal dele glæden, vil vi forsøge at dele vores tid og energi med andre og især at tjene andre. Prøv at dele smil med andre og forsøg at trøste og styrke hinanden.

Jeg ønsker at Jesus, Immanuel, kommer og besøger os, for at bringe kærlighed og lykke til os.

Må Gud også hjælpe os med at bringe Gud til dem omkring os.

Amen”.