ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2017 - HORSENS

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

Ngày 15-03-2024

    THƯ  MỜI

           

Đại Hội Thường Niên Cho Tất Cả Mọi  Người Trong Cộng Đồng  Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch

 

Kính Gởi:           – Quý Linh Mục

                            – Quý Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn

                            – Quý Ông Bà Anh Chị Em

                            – Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên

 

Kính thưa Quý Cha và toàn thể Quý Vị.

Đại Hội thường niên hằng năm được tổ chức nhằm mục đích để cùng nhau nhìn lại những sinh hoạt của Cộng Đồng và các cộng đoàn trong một năm qua, đồng thời tạo tình liên kết mật thiết, trao đổi, chia sẻ và tìm ra những phương thức thiết thực cho những sinh hoạt trong bối cảnh hiện tại và trong tương lai.  

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời Quý Cha và Quý Đại Diện các cộng đoàn, hội đoàn, và Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng, bớt chút thời gian đến tham dự ngày Đại Hội Thường Niên được tổ chức:

 

 • Vào thứ bảy, ngày 13/04/2024
 • Địa điểm: Hybenvej 2, 8700 Horsens.

 

Chương Trình Nghị Sự :

09:00     Họp mặt – Điểm tâm

10:00     Khai mạc chương trình

 • Giới thiệu thành phần tham dự
 • Bầu chủ tọa
 • Tường trình những sinh hoạt của Cộng Đồng, báo cáo tài chánh của Cộng Đồng
 • Tường trình những sinh hoạt của các cộng đoàn, đoàn thể
 • Chọn Ban Bầu Cử – bầu cử 2 thành viên nhiệm kỳ 4 năm và 2 ủy viên dự khuyết nhiệm kỳ 2 năm vào Ban Chấp Hành Cộng Đồng

 

12:00     Cơm trưa

13:30     Tiếp tục nghị sự:

 • Tổ chức Đại Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Ømborg vào ngày 09,10,11 tháng 08 năm 2024
 • Mừng Tết Nguyên Đán – Ất Tỵ, sẽ tổ chức vào thứ bảy ngày 25/01/2025 tại Horsens
 • Hành Hương Giáo Phận ngày 02/06/ 2024 tại Ømborg
 • Sinh hoạt ca đoàn tổng hợp ngày 08/06/2024 tại Odense
 • Rước kiệu Đức Mẹ với Giáo Xứ Esbierg ngày 04/05/2024
 • Đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển Cộng Đồng

 

17:00     Thánh lễ bế mạc

18:30     Cơm chiều

24:00     Kết thúc

 

Những ý kiến đóng góp và số người tham dự trong ngày Đại Hội xin vui lòng gởi về:

 • Email khanh_hai@ hot mail. Com, Mobil: 26292590 trước ngày 01/04/2024.

Xin Quý Đại Diện các cộng đoàn, hội đoàn vui lòng phổ biến thư mời này đến cho toàn thể mọi người.

Sự hiện diện của Quý Cha và toàn thể Quý Vị sẽ nói lên tinh thần hiệp nhất, quan tâm, và những ý kiến đóng góp sẽ đem lại hiệu quả tốt đẹp cho ngày Đại Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho từng người chúng ta và mọi công việc của chúng ta.

 

Trân Trọng kính chào

TM/BCHCĐCGVN.DK

Nguyễn Khánh Hải

Chủ Tịch