Premium Photo | Jesus sitting on a rock in the desert at sunset

 

 

Đề tài trong tháng lần này, Nhóm Thông Tin đưa THẮC MẮC KINH THÁNH thay cho bài viết như thường lệ. Đây là câu hỏi thắc mắc  về việc CHÚA GIÊSU VÀO HOANG ĐỊA của một giáo dân được chuyển đến linh mục Phêrô NGUYỄN NGỌC TUYẾN giải đáp, hy vọng  người đọc có thể hiểu câu hỏi cũng như lời giải thích và là cơ hội cho những ai có những thắc mắc về Kinh Thánh, Giáo Lý Công Giáo, chúng ta có thể hỏi để cùng nhau học hỏi trong chính nơi chúng ta sinh sống. Đây là câu hỏi qua email.

CÂU HỎI
Hôm nay con muốn nêu lên hai thắc mắc về việc Chúa Giêsu đi vào hoang địa và bị cám dỗ.
Thánh Kinh ghi rằng “Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.”  Lc 4,2 
Đây chỉ là con số biểu tượng hay sự thật? Làm sao một con người có thể sống không có ăn uống? Và đi suốt trong hoang địa? Và việc Chúa bị “ Quỷ” cám dỗ hay là do NHÂN TÍNH của Chúa bị cám dỗ?
Và sự kiện Chúa bị cám dỗ do quyền lực từ “bên ngoài“ như câu  ” Sau đó, Quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ “.Lc 4,5 
Đó là chính trong lòng NHÂN TÍNH của Chúa cũng có những đòi hỏi như con người? Ngài cũng tự chiến đấu với bản thân mình là Thân xác hay với THIÊN TÍNH hiện hữu của Ngài? Vì vậy trong lời đối thoại với Quỷ, Chúa dùng câu “Đã có lời chép rằng…”
Xin Cha giải thích hai thắc mắc trên, bên dưới là sự suy nghĩ của con có thể là sai về việc ma quỷ cám dỗ thường là từ yếu tố bên ngoài hơn từ bên trong. Vì bên trong con người được hình thành và phát triển trong môi trường gia đình xã hội ảnh hưởng ít nhiều đến “bản tính” của con người nơi đời sống thường nhật, vì vậy cơ hội phạm tội là do chính chúng ta chủ đích và từ đó môi trường bên ngoài sẽ xúc tác thêm cho sự phạm tội. Khi phạm tội, con không nghĩ, do ma quỷ hơn là chính con người khởi sự, từ đó ma quỷ mới XÂM NHẬP. Vẫn từ hai phía trong ngoài và muốn chống lại với tội lỗi con người cần phải có ơn Chúa tác động, ơn Chúa tác động vào thần khí của Chúa trong mỗi con người chúng ta, khi Chúa tạo dựng con người là hình ảnh Ngài.
TRẢ LỜI
Trong Kinh Thánh tác giả thường dùng những con số biểu tượng. Nhiều nhất là số 7 và số 40.
Việc Chúa Giê Sự vào hoang địa ăn chay 40 đêm ngày phải hiểu theo nghĩa biểu tượng như một thời gian dài. Trong Cựu ước, Chúa để mưa đổ xuống trong 40 đêm ngày, ông Mô sê lên núi Sinai ở với Chúa 40 đêm ngày, dân do thái đi trong sa mạc 40 năm, đều là những con số biểu tượng. Cho nên phải hiểu con số 40 trong Kinh Thánh là biểu tượng của một thời gian dài.
Sa mạc là biểu tượng của việc xa lánh thế gian để gặp gỡ Thiên Chúa.
Trong Giáo Hội công giáo, các dòng tu, đặc biệt là dòng chiêm niệm, được ví như việc từ bỏ thế gian, vào sa mạc để sống và tìm kiếm Thiên Chúa. Cho nên trong Phúc âm khi tường thuật việc Chúa Giê Su vào hoang địa là việc Chúa Giê Su tìm gặp Thiên Chúa Cha trước khi bắt đầu sứ mạng loan báo Tin mừng.
Những người chuẩn bị nhận chức linh mục cũng phải đi cấm phòng trước ngày nhận chức thánh, cũng là một trong những điều bắt chước Chúa Giê Su.
Khi Chúa Giê Su xuống thế làm người, ngài có bản tính loài người như chúng ta, cho nên cũng bị cám dỗ.
Cám dỗ là một ngoại cảnh, không từ trong con người. Như ma quỉ đến cám dỗ Eva, nó cũng cám dỗ mọi người. Mà Chúa Giê Su cũng là người, cho nên cũng bị cám dỗ.
Khi bị cám dỗ, người ta được giới thiệu về một điều gì đó khá là hấp dẫn, và dùng tự do của mình để chọn lựa.
Nếu người ta có đầy Chúa thì có khuynh hướng chọn Chúa. Nếu người ta có đầy sự thế gian thì có khuynh hướng chọn cái mình thích hay còn gọi là chọn theo ý mình.
Cám dỗ chưa là tội. Tội là khi còn người chiều theo những cám dỗ ngược với thánh ý Thiên Chúa.
Chúa Giê Su là người thật, nên cũng bị ma quỷ cám dỗ, nhưng bởi ngài có đầy Thiên Chúa, cho nên ngài chọn Thánh ý Chúa Cha, và thắng được ma quỷ. Chính vì thế mà Chúa Giê Su trở thành gương mẫu cho chúng ta.
Tiếc là chúng ta không có đầy Chúa, cho nên thường hay sa vào chước cám dỗ và phạm tội. Chính vì thế mà các phép bí tích rất cần thiết để chúng ta được ơn tha tội.
Hy vọng là đã giải đáp được những câu hỏi của anh.
Linh mục Phêrô NGUYỄN NGỌC TUYẾN