Måned: april 2016

Mẹ

Mẹ Nguyễn Trọng Lưu Lịch sử ngày của mẹ Trong văn hóa Á Đông, người phụ nữ được gọi là “nội tướng”, còn người đàn ông thì lo việc ngoài…