ttviet

 

 

 

Trang Thông Tin Cộng Đồng có nhận được điện thư thắc mắc của một độc giả từ cộng đoàn Åbenrå và xin được trả lời ông Thắng P. Nguyễn.

Email 20/04/16

Tôi có một thắc mắc muốn biết là người phụ trách trang web của CĐ có thể đăng biên bản những cuộc họp của CĐ hay BCH lên trang web được của CĐ được không? Thiết nghĩ giáo dân có quyền biết những gì diễn ra trong các cuộc họp khi đó là một nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân trong CĐ.

 Chào thân ái trong Chúa Kitô.
Thắng P. Nguyễn

Cộng Đoàn Aabenraa

_________________________

Email 21/04/16

Ông Thắng thân mến,

Hiện nay trang Thông Tin Cộng Đồng đang cập nhật và tiến hành thay đổi theo nhu cầu thông tin. Thắc mắc của ông là một phần đề mục, chúng tôi đang thu xếp đưa vào phần “tư liệu” trên trang Cộng Đồng, bà con có thể truy cập và theo dõi.

Và biên bản các phiên họp, theo tôi không hẳn phải công khai hết tất cả, ngoài sự đồng ý của Ban Thường Vụ Cộng Đồng và yêu cầu cần thiết. 

Thí dụ phiên họp Đại Hội Thường Niên Cộng Đồng 2016 công khai được đưa vào tư liệu trong nay mai, sau khi thành viên hiện diện Đại Hội điều chỉnh và chính thức thông qua.

Song song đó, Ban Truyền Thông cũng có tóm lược diễn tiến của các phiên họp, ông cũng có thể xem bài tường trình của nhóm web CĐ, nơi phiên họp ĐHTN.

Chúng tôi chân thành cám ơn thắc mắc của ông, nhằm đáp ứng hiệu quả cho việc thông tin cộng đồng. Rất mong đón nhận thêm ý kiến xây dựng của ông.

Tm. Trang Thông Tin CĐ.

Nguyễn Hữu Long.

_________________________

Email 22/04/16

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Long

Cám ơn ông đã nhanh chóng trả lời e-mail của tôi. Nhân đây khi nghe tin trang web của CĐ đang được thay đổi, tôi có ý kiến là có nên thêm một mục giáo dân viết hay thắc mắc để mọi người có thể đóng góp bài viết hoặc nêu ý kiến của mình với BCH CĐ được không? Rất mong BCH quan tâm về việc này.

Chào thân ái trong Chúa Kitô

Nguyễn P. Thắng

Cộng Đoàn Aabenraa

________________________

Email 26/04/16

Ông Thắng thân mến, 

Ý kiến của ông, chúng tôi đã nêu lên trong những năm gần đây trong các phiên họp đại Hội Thường Niên, nếu ông ở cộng đoàn Åbenrå thì có thể liên hệ với người đại diện sẽ biết điều nầy. 

Muốn thiết lập một tiêu đề MỤC GIÁO DÂN hoặc trang DÀNH CHO ĐỘC GIẢ cho các bài viết, đặc biệt tường trình các sinh hoạt cộng đoàn từ giáo dân hay từ các ủy viên thông tin. Chúng tôi luôn đặt hàng ưu tiên nơi trang cộng đồng và mọi đóng góp bài vở chia sẻ, thế nhưng chúng tôi đã nhận rất ít từ phía giáo dân nơi các Ban Đại Diện Cộng Đoàn, Hội Đoàn.

Vì vậy chúng tôi đã chuyển một số bài viết, hình ảnh, vào nơi các tiêu đề sinh hoạt cộng đoàn, ông Thắng có thể xem lại.

Trang Thông Tin Điện Tử Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, như một tờ báo thông tin điện tử, với mục đích chuyển tải các sinh hoạt cộng đồng cộng đoàn, hội đoàn đoàn thể. (ông có thể tìm thấy mục đích và đường hướng nơi bên dưới cơ cấu cộng đồng.)Là chủ yếu. 

Bài viết từ giáo dân nơi các cộng đoàn, giáo xứ đều được hoan nghênh đăng tải nơi trang Thông Tin Cộng Đồng, với tên họ, ít ra có số điện thoại cá nhân để chúng tôi liên lạc. Vì hiện nay có một số người dùng điện thư nặc danh (làm email ảo/ không thật) viết không có tính cách xây dựng, không đúng đường hướng của cộng đồng, chúng tôi từ chối không đăng và không trả lời điện thư (email).

Rất cám ơn những ý kiến đóng góp của ông Thắng và chúng tôi xin được đăng những câu hỏi của ông Thắng và trả lời của chúng tôi như một lần nữa kêu gọi sự đóng góp bài vở thông tin từ các cộng đoàn, hội đoàn và những bài viết chia sẻ của giáo dân muốn đăng tải. 

Ông muốn nêu ý kiến đến cộng đồng BCH, xin trực tiếp với BCH ngoài phạm vi của chúng tôi đăng tải, nếu không có sự đồng ý của BCH/CĐ. Rất mong ông thông cảm.

Một lần nữa, chúng tôi rất cám ơn ông Thắng P. Nguyễn từ cộng đoàn Åbenrå, đã nêu lên một số câu hỏi có thể đáp ứng được thắc mắc của ông và cộng đồng giáo dân chưa biết về Trang Thông Tin Cộng Đồng, có thể truy cập và đóng góp bài vở. Và mong ông giúp đỡ phổ biến đến mọi người.

Trân trọng.

Tm. Trang Thông Tin CĐ

Nguyễn Hữu Long.